Ordinace Šumperk

Ceník

Služba Cena
Výpis ze zdravotní dokumentace     400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení plavidla 500Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti vlastnit zbrojní průkaz 500Kč
Profesní průkaz (jeřábník, svářeč, vazač apod.) 500 Kč
Potravinářský průkaz 500 Kč
Pracovnělékařská prohlídka 500 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Předoperační vyšetření samoplátců 500 Kč
Úrazová pojistka, bodové ohodnocení, potvrzení pro účely komerční pojišťovny 500 Kč
Posudek pro LDN, domov pro seniory 300 Kč
Lázeňský návrh samoplátců 500 Kč
EKG nehrazené ze zdravotního pojištění 200 Kč
Screeningové vyšetření vzorku stolice na vlastní žádost do 50 let 200 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou 200 Kč
Lékařské potvrzení na žádost pacienta  200 Kč
Kopírování 1 strana A4 5 Kč