Ordinace Šumperk

Služby

Léčebně preventivní péče a diagnostika

Zaměřujeme se na komplexní léčebně preventivní péči a diagnostiku. Léčebný postup Vám vysvětlíme a vybereme nejlepší možné řešení zdravotních obtíží. Na bezplatnou preventivní prohlídku u praktického lékaře máte nárok každé 2 roky.

Administrativní činnost

Registrovaným pacientům poskytujeme prohlídky k vystavení řidičského průkazu a následné periodické kontroly, prohlídky k vydání a držení zbrojního průkazu, prohlídky požadované do zaměstnání. Po zhodnocení zdravotního stavu potvrzujeme přihlášky ke studiu, zdravotní průkaz aj.

Dispenzarizace pacientů s diabetem II. typu a hypertenzí

Pečujeme o pacienty s diabetem II. typu a hypertenzí. Snažíme se udržovat optimální hladiny cukru a tlaku krve, abyste mohli žít plnohodnotný život.

Odběry krve a biologického materiálu

Pro Vaše pohodlí provádíme odběry krve a biologického materiálu denně bez nutnosti se objednávat.

Aplikace očkovacích látek

Očkování je důležitou součástí prevence nemocí. V naší ordinaci provádíme aplikace očkovacích látek, včetně těch, které nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Očkování vás ochrání před vážnými infekčními onemocněními.

Pracovně lékařské služby

Provádíme pracovně lékařské prohlídky potřebné pro výkon povolání. U registrovaných pacientů v kategorii rizik 1. U vyšších kategorií po domluvě.
 

K provedení pracovnělékařské prohlídky si s sebou přineste žádost "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci" a výpis ze zdravotnické dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře.